☰ Menu
Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie

Piątek 05.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zakres działania

Szkoła jest placówką publiczną. Realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności: 

a.       szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. 

b.       kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów. 

c.        sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły. 

Szkoła respektuje chrześcijański system wartości i uniwersalne zasady etyki: 

a.       Umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej. 

b.       Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur               Europy i świata. 

c.        Szkoła stara się zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowuje go do wypełnienia obowiązków obywatelskich i rodzinnych w oparciu o zasady demokracji, tolerancji, sprawiedliwości           i wolności. 

d.       Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez rozmowy indywidualne ucznia i jego rodziców z wychowawcą, pedagogiem, poradnictwo, kierowanie do poradni wychowawczo -                           zawodowej, logopedy, organizowanie spotkań w szkole z pracownikami instytucji zajmujących się wychowywaniem młodzieży. 

e.       Szkoła ma obowiązek zorganizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi, jeżeli tacy uczęszczają na lekcje. 

Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez właściwe zorganizowanie procesu dydaktyczno - wychowawczego, indywidualizację nauczania w czasie lekcji, tworzenie w szkole kół zainteresowań z uwzględnieniem środków finansowych i dobrej woli nauczyciel przygotowanie zainteresowanych uczniów do zawodów szkolnych i olimpiad przedmiotowych.

 

Wytworzył:
(2016-12-12)
Udostępnił:
Dorota Pysiak
(2016-12-12 15:55:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Pysiak
(2016-12-12 15:56:29)
 
liczba odwiedzin: 38472

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X